HUGIN & MUNIN's stifter Kim Røssell har gennem en årrække haft lederjobs i kommuner og private virksomheder hvor der er opbygget kompetencer gennem medvirken til:

 

 • Etableringen af direkte valgte bydelsråd i Københavns Kommune
 • Omdannelse af offentlige funktioner til privatretlige selskaber (HT, Københavns Havn m.fl.)
 • Store infrastrukturprojekter (Metro, Ørestad)
 • Interessevaretagelse i forhold til EU herunder EU's fonde
 • Oplevelsesøkonomi og stiftelsen af Copenhagen Eventures
 • Opbygning af sekretariater med ansættelse af personale og udvikling af strategisk arbejdsgrundlag
 • Opbygning af bestyrelsessekretariat og tilrettelæggelse af routiner omkring bestyrelsesbetjening
 • Erhvervspolitik, bl.a. stiftelsen af INDEX
 • Deltagelse i betænkningsskrivende udvalg
 • Større analyser og udredningsopgaver
 • Interimsledelse

 

Gennem netværk til nøglepersoner kan der sammensættes et stærkt team omkring enhver opgave.

 

Hugin og Munin var de ravne, som informerede Odin om alt hvad der rørte sig i verden. Derved symboliserer de to fugle konsulenthusets værdier. Vi opsøger den nyeste viden, omsætter og formidler den, med afsæt i den Skandinaviske velfærdsmodels kvaliteter,  til innovative løsninger der fungerer i en stadig mere globaliseret virkelighed.

Hugin og Munin var også blandt de første militærfly i Danmark bygget hos A. B. Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona. (Foto: FLV Historiske Samling)

HUGIN & MUNIN  Konsulenter